XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU CHO DOANH NGHIỆP

Tư vấn thương hiệu: điều tra khảo xát về mức độ của thương hiệu doanh nghiệp đang có. Định hướng phát triển thương hiệu theo chiến lược của doanh nghiệp. 

Kế hoạch xây dựng thương hiệu: các bước để xây dựng thương hiệu. Từ việc chọn tên tương hiệu, logo, website, tầm nhìn và chiến lược phát triển thương hiệu theo từng giai đoạn. 

Cố vấn phát triển thương hiệu: định vị thương hiệu, đánh giá thương hiệu, tầm nhìn và chiến lược

CÁC DỊCH VỤ KHÁC

Hãy để Karma Media hỗ trợ doanh nghiệp , thương hiệu sản phẩm, cá nhân của bạn