TƯ VẤN CÁC HOẠT ĐỘNG PR ( QUAN HỆ CÔNG CHÚNG)

Tư vấn quan hệ đối tác: đối với những doanh nghiệp mới thành lập cần tìm đối tác chiến lược hoặc khách hàng thân thiết.

Tư vấn quan hệ với chính phủ, chính quyền địa phương: tư vấn cách làm việc, quan hệ với chính quyền địa phương sở tại, các sở ban ngành thuộc lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp, tổ chức kết nối.

Xây dựng kế hoạch, dự án về phát triển hoạt động PR: các hoạt động đối ngoại đối nội của doanh nghiệp

CÁC DỊCH VỤ KHÁC

Hãy để Karma Media hỗ trợ doanh nghiệp , thương hiệu sản phẩm, cá nhân của bạn