TRUYỀN THÔNG CHO SỰ KIỆN, DỰ ÁN

Xây dựng kế hoạch truyền thông:

+ Tư vấn nội dung

+ Xây dựng chiến lược

+ Liên hệ khách mời

+ Báo chí và đối tác

CÁC DỊCH VỤ KHÁC

Hãy để Karma Media hỗ trợ doanh nghiệp , thương hiệu sản phẩm, cá nhân của bạn