DỊCH VỤ CONSULTING

+Hỗ trợ điều tra khảo sát, tư vấn thị trường Việt Nam.

+Hỗ trợ tổ chức event networking, meeting.

+Kết nối doanh nghiệp doanh nghiệp, thực hiện thương vụ M&A

+Tư vấn hỗ trợ thành lập doanh nghiệp, kế toán, kiểm toán cho doanh nghiệp.

CÁC DỊCH VỤ KHÁC

Hãy để Karma Media hỗ trợ doanh nghiệp , thương hiệu sản phẩm, cá nhân của bạn